Promet eufondovi

KONTAKT

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
Centrala: 01 6169 111
Radno vrijeme: pon-pet 8.30 - 16.30 sati
Web: www.mmpi.hr
Upiti građana: info@mmpi.hr
Upiti novinara: ana.matijasevic@mmpi.hr
press@mmpi.hr

Uprava za fondove EU
Krležin Gvozd 1a, 10000 Zagreb
 
Upiti vezani uz fondove EU:promet@mmpi.hr
fondovi@mmpi.hr

Pomoćnik ministra za fondove EU: Josip Bilaver, dipl. oec.
Kontakt e-mail: josip.bilaver@mmpi.hr
Tel. +385 1 3783 970; Fax. +385 1 3783 901

Prijava nepravilnosti u korištenju EU sredstava: nepravilnosti.eu@mmpi.hr