Promet eufondovi

Objavljen Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

12. srpnja 2019.

Objavljen je Drugi poziv za sufinanciranje unapređenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa ukupne vrijednosti 509 milijuna kuna. Realizacijom projekata predviđenim ovim Pozivom poboljšat će se integriranost hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu te utjecati na savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

 

Predviđena ulaganja u sklopu ovog Poziva odnose se na financiranje izgradnje i modernizaciju infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do krajnjeg roka za prijavu tj. do 30.11.2020. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv.

Unaprijed definirani prijavitelji su luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja tj. prijavitelji ukupno 25 projekata definiranih sukladno prethodnoj analizi i Investicijskom planu razvoja luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020. godine.

Najviša stopa sufinanciranja iznosi do 100 % ukupno prihvatljivih troškova od čega postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” može iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Više o ovom pozivu pročitajte na stranici strukturnih fondova.