Promet eufondovi

Objavljen Poziv za sufinanciranje izgradnje međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm

3.6.2020.

Objavljen je Poziv za sufinanciranje izgradnje međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm ukupne vrijednosti 48.300.000,00 kuna. Izgradnjom zimovnika osigurat će se mjesto za siguran privez i boravak koje bi omogućilo sklanjanje brodova za vrijeme pojave leda na plovnom putu ili neke druge izvanredne situacije uslijed koje dolazi do prekida plovidbe. Poziv se provodi kao postupak izravne dodjele, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. rujna 2020. godine.

Zimovnik čija se izgradnja planira u rukavcu Dunava između Opatovačke ade i naselja Opatovac biti će prvi svoje vrste u Hrvatskoj, a omogućit će pristajanje i boravak brodova u vrijeme kad plovidba Dunavom nije moguća. Radovi obuhvaćaju izgradnju obalnih građevina, privezne opreme, pomoćnih građevina i uređenje akvatorija. Zimovnik će biti opremljen svom potrebnom infrastrukturom, a njegov kapacitet je smještaj 23 plovila standardnih dimenzija 76,5 x 11.4 m.

Unaprijed definirani Prijavitelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe.

Najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga može iznositi do 100%. Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) može iznositi do najviše 85%. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Više o ovom pozivu pročitajte na stranici strukturnih fondova.