Promet eufondovi

Objavljen Poziv za sufinanciranje modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu

21.5.2019.

Ulaganjem na temelju ovog Poziva predviđena je opsežna rekonstrukcija postojeće infrastrukture tramvajske mreže. Radovima su obuhvaćeni obnova i razvoj donjeg ustroja tračnica, kontaktne mreže i energetskih kabela, kao i nove ispravljačke stanice. Opći cilj Poziva je modernizacija i poboljšanje kvalitete postojeće tramvajske mreže s ciljem zadržavanja razine usluge javnog gradskog prijevoza Grada Zagreba na razini EU standarda po pitanju sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti osobama s invaliditetom te značajno smanjenje negativnih CO2 emisija.

Projekt modernizacije tramvajske infrastrukture u Gradu Zagrebu će se financirati u iznosu od 100%  prihvatljivih troškova, pri čemu se 85%  sufinancira iz Kohezijskog fonda. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do krajnjeg roka za predaju projektnih prijedloga koji istječe 2.8.2019. Unaprijed definirani Prijavitelj za ovaj Poziv je Zagrebački električni tramvaj d.o.o. (ZET d.o.o.), Zagreb. Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 210.000.000,00 kn što ujedno predstavlja maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu.

Više o ovom Pozivu pročitajte na stranici strukturnifondovi.hr