Promet eufondovi

Objavljen Poziv za sufinanciranje Obnove voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima

12. srpnja 2019.

Osnovna svrha ulaganja temeljem Poziva za sufinanciranje Obnove voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima je nabava i osuvremenjivanje putničkog željezničkog voznog parka povezanog s linijama u gradskom, prigradskom i regionalnom prometu. Time bi se osigurao učinkovitiji i konkurentniji željeznički putnički prijevoz, odnosno pružile bolje usluge i posljedično dobio veći udjel u modalnoj podjeli, odnosno ohrabrilo bi se preuzimanje značajno većeg udjela prometa od strane željeznica u odnosu na ceste. Najbolji put k ostvarenju tog cilja je povećanje kapaciteta i usluga regionalne željezničke infrastrukture i TEN–T željezničke infrastrukture.

Projekt Obnove voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima će se financirati u iznosu od 100%  prihvatljivih troškova, pri čemu se 85%  financira iz Kohezijskog fonda. Bespovratna sredstva dodijelit će se putem izravne dodjele bespovratnih sredstava do krajnjeg roka za predaju projektnih prijava, 1.11.2019. Unaprijed definirani prijavitelj za ovaj Poziv je HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 1.035.687.620,00 kn, što ujedno predstavlja maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti projektnom prijedlogu.

Investicija u osuvremenjivanje putničkog željezničkog voznog parka jedan je od strateških ciljeva HŽ Putničkog prijevoza, i nužnost s obzirom na činjenicu da je vozni park tog društva u prosjeku stariji od 40 godina. Njegovom obnovom će se dugoročno osigurati pružanje usluga željezničkog prijevoza, osobito za slabije razvijena područja. Provedbom mjere građanima se želi pružiti učinkovit, brz i kvalitetniji javni prijevoz vlakom.

Više o ovom pozivu pročitajte na stranici strukturnih fondova.