Promet eufondovi

Objavljen Poziv za sufinanciranje razvoja sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske

15.1.2020.

Objavljen je Poziv za sufinanciranje razvoja sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske ukupne vrijednosti 28.500.000,00 kuna. Realizacijom projekta financiranog iz ovog Poziva biti će povećana sigurnost plovidbe na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske. Poziv se vodi kao postupak izravne dodjele, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30.04.2020. godine.

Projektom ‘Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske‘ povećat će se efikasnost djelatnosti obilježavanja vodnih putova te povećati sigurnost vodnih putova i obim njihove operativnosti, odnosno eksploatacije. U okviru projekta rashodovat će se dva stara i nabaviti dva nova broda za obilježavanje s operativnim područjem na rijekama Savi i Dravi. Usto, projektom će se modernizirati sustav navigacije, i to nadogradnjom postojećeg automatskog identifikacijskog sustava i nabavkom novih plovnih oznaka odnosno plutača s ugrađenim navigacijskim sustavom i solarnim lampama koje će biti raspoređene na kritičnim lokacijama.

Unaprijed definirani Prijavitelj, temeljem Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe.

Najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga može iznositi do 100%. Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) može iznositi do najviše 85%. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Više o ovom pozivu pročitajte na stranici strukturnih fondova.