Promet eufondovi

Objavljen Poziv za sufinanciranje uređenja vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina

25.2.2020.

Objavljen je Poziv za sufinanciranje uređenja vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina od 1321 rkm do 1325 rkm ukupne vrijednosti 43.600.000,00 kuna. Realizacijom projekta financiranog iz ovog Poziva bit će povećana sigurnost plovidbe na Dunavu. Poziv se vodi kao postupak izravne dodjele, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30.06.2020. godine.

U sklopu projekta uređenja vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina izgradit će se vodne građevine, točnije obalo-utvrda i dva T-pera. Jednom kad budu izgrađene, njihova uloga bit će sprečavanje stvaranja sprudova koji ometaju plovidbu i zaštita obale od urušavanja. Naime, Dunav kod naselja Sotin prijeti odnošenjem izrazito ruševne desne obale, a što bi u određenim okolnostima moglo ugroziti i samo naselje. Uz to, dolazi do širenja riječnog korita i stvaranja spruda koji su smetnja plovidbi Dunavom.

Unaprijed definirani Prijavitelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe.

Najveći postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova projektnog prijedloga može iznositi do 100%. Postotak sufinanciranja prihvatljivih troškova iz sredstava Kohezijskog fonda (KF) može iznositi do najviše 85%. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja prihvatljivih troškova od najmanje 15% osigurat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Više o ovom pozivu pročitajte na stranici strukturnih fondova.