Promet eufondovi

FOKUSIRANI SMO NA

Razvoj unutarnje plovidbe

Ukupna duljina unutarnjih vodnih putova u Republici Hrvatskoj od 1.016,80 km i povoljan zemljopisni položaj u srcu Europe, predstavlja značajan potencijal budući su unutarnji vodni putovi najisplativiji i siguran način prijevoza u usporedbi s drugim vrstama.

Međutim, zbog različitih uvjeta plovidbe, tehničke zastarjelosti i podkapacitiranosti, hrvatski sustav luka na unutarnjim plovnim putovima nedovoljno je iskorišten i obilježava ga neuravnotežena potražnja za prijevozom robe na rijekama Savi i Dunavu. Stoga je cilj poboljšati i obnoviti sustav unutarnje plovidbe u Hrvatskoj kako bi ga učinili privlačnijim i konkurentnijim u usporedbi s drugim oblicima prijevoza.To podrazumijeva modernizaciju osnovne lučke infrastruktu