Promet eufondovi

FOKUSIRANI SMO NA

Unaprjeđenje cestovnog prometa

Cestovna mreža u Republici Hrvatskoj je dobro razvijena, posebice mreža autocesta koja je dobila značajna ulaganja u nekoliko prijašnjih godina. Ipak, tu su identificirane praznine u mreži, gdje državne, regionalne i lokalne ceste nisu adekvatno povezane s glavnim mrežama, a time i lokalna područja ne primaju dovoljno gospodarskih pogodnosti ili mogućnosti od strane razvijenih strateških prometnih veza.

Sekundarna povezanost – omogućuje pristupačnost manjih regionalnih središta i ruralnih područja kao i sekundarnih i tercijarnih čvorišta na TEN-T cestovnu mrežu, kroz uklanjanje uskih grla, a i ključni je izazov u ovom vidu prometa.

Glavne prioritetne potrebe cestovnog sektora su:

  • poboljšanje regionalne pristupačnosti i mobilno