Promet eufondovi

FOKUSIRANI SMO NA

Povećanje broja putnika u javnom prijevozu

Današnji trendovi globalizacije i potrebe za ubrzanim razvojem uvjetuju sve veće potrebe za
mobilnosti putnika. Stoga, postoji stalna potreba za kretanjem stanovnika u svrhu odlaska na posao ili
povratka kući, kupovine, rekreacije i sl. Uloga javnog prijevoza je danas značajna a pogotovo u
kontekstu pokretača ili usmjerivača razvoja i napretka određenog područja.
Danas je gotovo nemoguće zamisliti život u gradovima bez dobro logistički organiziranog javnog
gradskog prijevoza putnika a u tom smislu cilj ulaganja u projekte povećanja putnika u javnom
prijevozu postaje iznimno važan.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Specifičnog cilja 7ii2 – Povećanje
broja putnika u javnom prijevozu, u svibnju 2017. godine objavljen je „Poziv na dostavu
projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza“
ukupne vrijednosti 315 milijuna kuna sa 100% sufinanciranja prihvatljivih izdataka.
Poziv je namijenjen operaterima koji obavljaju uslugu javnog gradskog i prigradskog
prijevoza čiji su osnivači jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i koji
pružaju usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika a sredstva su namijenjena
zamjeni dijela voznog parka u svrhu poboljšanja usluge javnog gradskog prijevoza.
Poziv za dostavu projektnih prijedloga je otvoren do 31.10.2018. godine.
Provedba navedenih ciljeva kroz planirana ulaganja rezultirati će:
 unapređenjem usluge javnog prijevoza za najmanje 1,6 milijuna hrvatskih građana,
 modernizacijom voznog parka javnih gradskih prijevoznika kako bi postigli
usklađenost s najvišim standardima kvalitete, sigurnosti i okoliša te dostupnosti za
osobe smanjene pokretljivosti te
 povećanjem konkurentnosti javnog prijevoza nad osobnim automobilima u većim
hrvatskim gradovima.
U konačnici, poboljšanje usluga javnog prijevoza doprinosi i povećanju broja putnika u
javnom prijevozu te smanjenju emisije CO2 odnosno smanjenju negativnog utjecaja na
okoliš. Osiguranjem kvalitetnog sektora javnog prijevoza u RH osiguravaju se i temelji za
učinkovitu socijalnu, gospodarsku ti politiku zaštite okoliša.