Promet eufondovi

FOKUSIRANI SMO NA

Unapređenje luka i dostupnosti otoka

Ukupna duljina morske obalne crte iznosi 5835,3 km što je čini trećom po duljini u Sredozemlju a
koeficijent razvedenosti hrvatskog dijela jadranske obale iznosi 11,1, što svrstava hrvatsku obalu
među najrazvedenije na svijetu. Duž obale ima 718 otoka i otočića, 389 hridi i 78 grebena, pa se
Hrvatska opravdano naziva „zemljom tisuću otoka“.
Republika Hrvatska ima 6 luka otvorenih za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog
interesa za RH u gradovima: Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik te 22 luke od županijskog
značaja.
Jedan od glavnih ciljeva ulaganja u predstojećem razdoblju predstavlja ulaganje u integraciju
hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreku za lokalni gospodarski rast.
Cilj je postupno pružati otocima održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine bez obzira
na pritisak turizma i time poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim
zajednicama.
Stoga je u 2017. godini donesen Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet
Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2020.(PDP).Temeljem ovog Programa dodjeljivati će se
potpore za ulaganja u projekte s ciljem integracije hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i
svladavanja ključne prepreke za lokalni gospodarski rast odnosno otocima postupno pružati održive i
moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine i time poboljšati dostupnost zapošljavanja,
obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama u skladu sa Specifičnim ciljem 7ii1 Operativnog
programa Konkurentnost i kohezija.
Slijedom donesenog PDP objavljen je i aktualni Poziv za sufinanciranje unapređenja lučke
infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa ukupne vrijednosti 176,5 milijuna
kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele do 31.12.2018 ili
do iskorištenja bespovratnih raspoloživih sredstava koja mogu iznositi do najviše 85%, dok će se
obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati iz Državnog proračuna
Republike Hrvatske.
Unaprijed definirani prijavitelji su luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja tj.
ukupno 28 projekata koji su definirani sukladno prethodnoj analizi i Investicijskom planu razvoja luka
otvorenih za javni promet.