ULOGA MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorno je za ispunjavanje tematskih uvjeta koji omogućuju provedbu povezanih s ciljevima politike 1. Pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i 3. Povezanija Europa jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti IKT-a. Uvjeti pod nazivom Nacionalni ili regionalni plan za širokopojasni internet te Sveobuhvatno planiranje prometa na odgovarajućoj razini moraju biti ispunjeni kako bi se mogli prijavljivati rashodi povezani s posebnim ciljevima. Time Europska komisija nastoji osigurati da su sve sufinancirane operacije u skladu s političkim okvirom EU-a. Ispunjenost uvjeta Europska komisija ocjenjuje koristeći skup kriterija, koji su vezani isključivo za određeni uvjet. Odnos ciljeva, tematskih uvjeta koji omogućuju provedbu i kriterija za ocjenu ispunjenosti uvjeta prikazan je u nastavku.

Slika 1. Kriteriji ispunjenja primjenjivi za uvjet 1.2. Nacionalni ili regionalni plan za širokopojasni internet
Slika 2. Kriteriji ispunjenja primjenjivi za uvjet 3.1. Sveobuhvatno planiranje prometa na odgovarajućoj razini

← NATRAG