Što mi radimo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Uprava za EU fondove i strateško planiranje kao nadležno tijelo unutar MMPI-a je Posredničko tijelo za razvoj i provedbu projekata tematskog cilja 7. – Povezanost i mobilnost operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“ (OPKK), koji je jedan od ključnih programa koji nam omogućuje ulaganja u prometnu infrastrukturu kroz korištenje EU fondova.

Funkcija Uprave za EU fondove i strateško planiranje je priprema projekata svih prometnih sektora: željezničkog, cestovnog, pomorskog, riječnog i zračnog, te sukladno strateškim ciljevima EU prometne politike, priprema razvojnih projekata iz segmenta gradsko-prigradskih, javnih i integriranih prometnih sustava. U 2014.-2020. za prometne projekte je na raspolaganju 1,260 milijardi eura, od čega 400 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 860 milijuna eura iz Kohezijskog fonda.

Osim aktivnosti vezanih uz provedbu Operativnog programa „Konkretnost i kohezija“ Uprava za EU fondove i strateško planiranje MMPI-a je nadležno tijelo i za koordinaciju i upravljanje financijskim Instrumentom za povezivanje Europe-CEF. CEF je financijski instrument osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, iz kojeg države članice, osim iz postojećeg Strukturnog i Kohezijskog fonda, mogu financirati projekte na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže (TEN-T). Osim navedenih funkcija, MMPI kroz Upravu za EU fondove i strateško planiranje provodi aktivnosti vezane za završeni Operativni program Promet 2007.-2013. za koji je imao funkciju Upravljačkog tijela. S obzirom da je u postupku zatvaranje navedenog programa trenutne aktivnosti se odnose na kontrolu završetka programskog razdoblja i provedbe projekata od kojih su određeni prešli u novo programsko razdoblje.