NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

NAJČEŠĆA PITANJA

Svoje upite vezane uz EU fondove iz sektora prometa možete poslati na fondovi@mmpi.hr.

 

Što se može financirati kroz EU fondove?

Područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima, tzv. Operativnim programima. Operativni programi su dokumenti u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja, ovisno o području koji pokrivaju. Postupci za dodjeljivanje sredstava iz EU fondova temelje se upravo na ovim dokumentima. Što u njima nije određeno ne može se niti financirati. Dokumente operativnih programa možete pronaći pod rubrikom Strateški dokumenti ili na web stranici www.strukturnifondovi.hr

Na koji način se dodjeljuju sredstva iz EU fondova?

Bespovratna sredstva iz fondova EU dodjeljuju se isključivo putem javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, koje raspisuju nadležne institucije, a objavljuju se primarno na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Pozivi na dostavu projektnih prijedloga raspisuju se na temelju programskih dokumenata (Operativni programi) u kojima se definiraju područja i prioriteti financiranja, ovisno o području koje pokrivaju.

Na koje natječaje (pozive na dostavu projektnih prijedloga) se mogu prijaviti?

Uz svaki poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljuje se dokumentacija u kojoj se nalaze sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu na natječaj. Među dokumentacijom posebno ističemo dokument Upute za prijavitelje, gdje se, između ostalog, mogu pronaći  informacije o području financiranja kroz pojedini poziv za prijavitelje (kakvi projekti se mogu financirati odnosno projektne aktivnosti) te potencijalni prijavitelji (tko se može prijaviti na poziv).