Praćenje provedbe i evaluacija

Praćenje provedbe projekata (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) sastavni su dijelovi projektnog ciklusa kojima se procjenjuje i ocjenjuje učinkovitost u provedbi projekata i programa financiranih u okviru programa pomoći Europske unije. Praćenje postignuća planiranih ciljeva može se odvijati tijekom same provedbe projekta te nakon završetka projekta analizirajući dugotrajni učinak projekta.

Primjena ovih alata praćenja, procjene i evaluacije na pravilan i dobro organiziran način omogućuje korisnicima brz i efikasan odgovor na moguće probleme i nedostatke koji se mogu pojaviti pri provedbi projekata i omogućuju prilagodbu postojećeg pristupa.