PRIJAVA PROJEKATA – AKTUALNI POZIVI

Svi pozivi na dostavu projektnih prijedloga bilježe se i pohranjuju u informatičkom sustavu eFondovi, i objavljuju na stranici efondovi.mrrfeu.hr i na središnjoj internetskoj stranici o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr.

Aktualni Pozivi u sektoru prometa:

Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Opći cilj poziva je integriranje hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Specifični cilj je financiranje izgradnje i unaprjeđenje infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja (sukladno članku 2, stavak 2 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 1.134.139.600,00 kn.

Prilikom prijave nužno je koristiti zadnje verzije dokumenata Poziva, koje možete pronaći na stranici efondovi.mrrfeu.hr, na pod-stranici Poziva.

predložene izmjene uključuju zamjenu priloga (dokumenta) naziva Prilog 2.6 Pravila o financijskim korekcijama u cijelosti s novim prilogom (dokumentom) naziva Prilog 2.6 Pravila o financijskim korekcijama – izmjena.

Prilog je izmijenjen slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

drugom izmjenom poziva povećavaju se raspoloživa bespovratna sredstva za dodatnih 352.941.160 kn od čega  299.999.986,00 kn iznose sredstva iz Kohezijskog fonda, a 52.941.174,00 kn iz Državnog proračuna za financiranje najspremnijih projekata, te su dodani novi potencijalni prijavitelji.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN br. 6/20 i 20/20-ispravak) izmijenjeni su dokumenti u skladu s istim.

II izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. Upute za prijavitelje – II izmjena
  2. Sažetak poziva – II izmjena
  3. Obrazac 2 – Izjava prijavitelja – partnera – II izmjena
  4. Prilog 1.1 – Ugovor – II izmjena
  5. Prilog 1.2 – Opći uvjeti Ugovora – II izmjena
  6. Prilog 2.3 – Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti – II izmjena
  7. Prilog 2.5 – Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti izdataka – II izmjena

te je dodan:

  1. Dodatak 3 – Izmjena i dopuna Investicijskog plana – II izmjena

trećom izmjenom poziva povećavaju se raspoloživa bespovratna sredstva za dodatnih 110.000.000 kn od čega 93.500.000,00 kn iznose sredstva iz Kohezijskog fonda, a 16.500.000,00 kn iz Državnog proračuna za financiranje najspremnijih projekata.

III izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. Upute za prijavitelje – III izmjena
  2. Sažetak poziva – III izmjena
  3. Prilog 2.4. Prilog 2.4 – Obrazac za ocjenjivanje kvalitete – III izmjena

četvrtom izmjenom poziva povećavaju se raspoloživa bespovratna sredstva za dodatnih 162.020.000 kn od čega 137.717.000,00 kn iznose sredstva iz Kohezijskog fonda, a 24.303.000,00 kn iz Državnog proračuna za financiranje najspremnijih projekata.

Dodatno, produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 31.12.2020. godine.

IV izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. Upute za prijavitelje – IV izmjena
  2. Sažetak poziva – IV izmjena
  3. Prilog 1.1. Ugovor – IV izmjena

petom izmjenom poziva izmijenjen je Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske sa razdoblja 2017. – 2020. godine, na razdoblje 2017.-2023. godine.

Dodatno, produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 01.03.2021. godine.

V izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. Upute za prijavitelje – V izmjena
  2. Sažetak poziva – V izmjena

te je dodan novi dodatak:

Dodatak 4 – Odluka o izmjeni programa državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2020.

šestom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 01.06.2021. godine

VI izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. Upute za prijavitelje – VI izmjena
  2. Sažetak poziva – VI izmjena

Sedmom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 30.09.2021. godine

VII izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. Upute za prijavitelje – VII izmjena
  2. Sažetak poziva – VII izmjena

Osmom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 31.01.2022. godine

VIII izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. Upute za prijavitelje – VIII izmjena
  2. Sažetak poziva – VIII izmjena

Devetom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 30.06.2022. godine

IX izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. Upute za prijavitelje – IX izmjena
  2. Sažetak poziva – IX izmjena

Desetom izmjenom poziva produžuje se krajnji rok za predaju projektnih prijava do 30.12.2022. godine.

X izmjenom Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. Upute za prijavitelje – X izmjena
  2. Sažetak poziva – X izmjena