UVJETI KOJI OMOGUĆUJU PROVEDBU FONDOVA EU U RAZDOBLJU OD 2021. DO 2027. GODINE

Europska unija osigurava usklađenost investicija te zajednički usklađeni smjer gospodarskog kretanja – sukladno Unijinim prioritetima. S druge strane, država članica dužna je prenijeti Unijine prioritete u svoj nacionalni kontekst, pravni i strateški okvir, na način da ispuni uvjete koji omogućavaju provedbu. Naime, kako bi se osigurali potrebni preduvjeti za učinkovitu i djelotvornu upotrebu potpore Unije koju dodjeljuju fondovi, utvrđen je ograničen popis uvjeta koji omogućuju provedbu te sažet i iscrpan skup objektivnih kriterija za njihovo ocjenjivanje. Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, rashodi povezani s operacijama ne mogu biti uključeni u zahtjeve za plaćanje koje država članica šalje prema Komisiji. Kako bi se očuvao učinkovit okvir za ulaganja, redovito će se pratiti ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu tijekom cijelog razdoblja financijske perspektive. Važno je i osigurati da se operacije odabrane za potporu provode dosljedno u odnosu na utvrđene strategije i dokumente o planiranju, svake države članice, na kojima se temelje ispunjeni uvjeti koji omogućuju provedbu osiguravajući da su sve sufinancirane operacije u skladu s okvirom politike Unije i države članice.

Zahtjevi koji su stavljeni pred svaku državu članicu mogu se pronaći u Prilogu III. te Prilogu IV. Uredbe o zajedničkim odredbama. Prilog III. opisuje tzv. horizontalne uvjete, primjenjive na sve posebne ciljeve. Prilog IV. bavi se Tematskim uvjetima koji omogućuju provedbu, primjenjivima za ERRF, ESF+ i Kohezijski fond.

Ključne informacije o uvjetima koji omogućuju provedbu možete pročitati u biltenu u izdanju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

ZAKONODAVNI OKVIR EU →

ULOGA MMPI                         →

ISPUNJENJE UVJETA         →