NAPREDAK U ISPUNJENJU UVJETA KOJI OMOGUĆUJU PROVEDBU

Proces ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine je transparentan proces te utemeljen na strateškim, javno dostupnim dokumentima i procedurama, koji počivaju na partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske unije.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućuju provedbu fondova u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu na sjednici održanoj 14. listopada 2020. godine.

U svrhu koordinacije i praćenja ispunjenosti uvjeta koji omogućuju provedbu fondova EU u razdoblju od 2021. do 2027. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, osnovalo je Međuresornu radnu skupinu za koordinaciju i praćenje ispunjenosti Uvjeta.

Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine temeljem mapiranja postojeće privatne i javne infrastrukture i kvalitete usluge utvrđuje odgovarajuće mjere kojima će se smanjiti razlike u dostupnosti širokopojasnog pristupa unutar Hrvatske. Po toj osnovi ispunava kriterij 1.a za uvjet 1.2. Nacionalni ili regionalni plan za širokopojasni internet. Provedbom aktivnosti za poticanje potražnje i uporabe mreža vrlo visokog kapaciteta kroz suradnju operatora, HUP-a, MMPI i HAKOM-a i ostalih nadležnih tijela ispunjeni su i kriteriji 3, 4 i 5.

Kriteriji ispunjenja za uvjet 3.1. Sveobuhvatno planiranje prometa na odgovarajućoj razini obrađeni su u sljedećim izvorima:

Izradom i usvajanjem navedenih strateških dokumenata ostvareni su svi kriteriji za uvjete u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uvjet Nacionalni ili regionalni plan za širokopojasni internet te uvjet Sveobuhvatno planiranje prometa na odgovarajućoj razini. Uvjeti koji omogućuju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. smatraju se ispunjenima.

← NATRAG