NAPREDAK U ISPUNJENJU UVJETA KOJI OMOGUĆUJU PROVEDBU

Proces ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine je transparentan proces te utemeljen na strateškim, javno dostupnim dokumentima i procedurama, koji počivaju na partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske unije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predložilo je Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućuju provedbu fondova u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu, koja je donesena na sjednici održanoj 14. listopada 2020. godine.

U svrhu koordinacije i praćenja ispunjenosti uvjeta koji omogućuju provedbu fondova EU u razdoblju od 2021. do 2027. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, osnovalo je i Međuresornu radnu skupinu za koordinaciju i praćenje ispunjenosti Uvjeta.

Kriteriji ispunjenja za uvjet 1.2. Nacionalni ili regionalni plan za širokopojasni internet adresirani su u Nacionalnom planu razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Kriteriji ispunjenja za uvjet 3.1. Sveobuhvatno planiranje prometa na odgovarajućoj razini adresirani su u sljedećim izvorima:

NATRAG