Europska komisija Hrvatskoj odobrila financiranje još 15 prometnih projekata u vrijednosti većoj od 72 milijuna eura

Europska komisija Hrvatskoj odobrila financiranje još 15 prometnih projekata u vrijednosti većoj od 72 milijuna eura čime se postotak iskorištenosti sredstava iz CEF-a penje na 93,05%.
Ukupna vrijednosti projekata iznosi 90.994.078,00 eura, od čega bespovratna sredstva, koja je Hrvatska dobila za provedbu ovih projekata, iznose 72.215.410,75 eura.
Dvanaest projekata dobilo je maksimalni iznos sufinanciranja od 85 posto, a njih 9 Hrvatska će provoditi samostalno, dok će 6 provoditi u partnerstvu s ostalim zemljama članicama.
Neki od projekata koji su odobreni na ovom, trećem Pozivu su:

  • Nadogradnja infrastrukture i razvoj terminala i pratećih objekata u luci Slavonski Brod,
  • Nadogradnja infrastrukture luke Rijeka (Basin),
  • Priprema dokumentacije za rekonstrukciju dionice željezničke pruge Oštarije-Škrljevo i dionice željezničke pruge Okučani-Vinkovci,
  • Nadogradnja infrastrukture u luci Rijeka – cargo terminal Bakar,
  • Nadogradnja infrastrukture u luci Rijeka – lučki komunikacijski sustav,
  • Priprema Studije utjecaja na okoliš za rijeku Savu,
  • Pridruživanje Croatia Airlines obitelji EGNOS,
  • SESAR projekt Hrvatske kontrole zračne plovidbe,
  • CROCODILE 3 Hrvatska i mnogi drugi.

Odobrenjem ovih 15 projekata, odobreno nam je ukupno 32 prometna projekta koji se sufinanciraju iz CEF-a, odnosno ukupnoj vrijednosti 422.808.914,15 eura. Podsjetimo, Republici Hrvatskoj, odnosno Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao koordinatoru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) na dosadašnja dva poziva odobreno je 17 projekata sa ukupnim sufinanciranjem od 350.593.503,40 eura bespovratnih sredstava.
Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) je instrument je osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unapređenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, pomoću kojeg države članice, osim iz postojećih Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda mogu financirati projekte na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže (TEN-T). Cilj instrumenta je pomoći u stvaranju međusobno povezanih mreža visokih performansi širom Europe, koje će biti ekološki održive te pridonositi ekonomskom rastu, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.