Hrvatskoj odobrena nova četiri prometna projekta za financiranje iz CEF Instrumenta za povezivanje EU

Instrument za povezivanje Europe (CEF), uspostavljen 2014. godine, podupire ulaganja u transeuropsku mrežu (TEN) u prometnom sektoru, energetskom sektoru i digitalnom sektoru. To je ključni Program koji podupire relevantne prioritete EU-a, ulaže u otvaranje novih radnih mjesta, energetsku uniju, jedinstveno digitalno tržište, klimatsku politiku, socijalnu komponentu Europe, jedinstveno tržište i trgovinu.

U prometnom sektoru CEF pridonosi dovršetku obiju razina transeuropske prometne mreže: osnovne mreže TEN-T-a do 2030. i sveobuhvatne mreže TEN-T-a do 2050. CEF podupire i uvođenje europskih sustava upravljanja prometom za sve oblike prometa te olakšava put EU-a prema čistoj i povezanoj mobilnosti.

Cjelokupni program financiranja traje od 2014. do 2020. godine a u 2017. godini su objavljena dva poziva, tzv. Blending call i Single European Sky – SESAR priority. CEF Blending poziv, tzv. Poziv za kombiniranje sredstava koji je objavljen 8. veljače 2017. godine a kojim se predviđa financiranje projektnih prijedloga koji kombiniraju bespovratna sredstava s financijskim instrumentima i kreditima EIB-a.  Poziv SESAR je objavljen 3. kolovoza 2017. te ima za cilj modernizirati europski zračni promet i osigurati razvoj i postavljanje infrastrukture koja će omogućiti siguran, učinkovit i ekološki prihvatljiv zračni promet u cijeloj EU.

Prošli tjedan, točnije 27. rujna 2018. u Bruxellesu na Odboru za koordinaciju CEF transport sektora su službeno  predstavljeni rezultati evaluacije za navedena dva poziva prema kojima je Hrvatska osigurala financiranje četiri prometna projekta od čega su dva odobrena iz Blending call-a a dva iz SESAR call-a.

Odobreni projekti su:

  1. Nadogradnja infrastrukture Riječke luke – AGCT dredging (POR2CORE-AGCT dredging): Projekt vrijedan 13,9 milijuna EUR-a koji za korisnika Luka Rijeka financira prilagodbu luke Rijeka kako bi se povećali kapaciteti i mogućnosti primanja većih plovila. Glavni cilj projekta je uklanjanje uskog grla zbog znatnih ograničenja terminala Brajdica u svrhu poboljšanja učinkovitosti  rukovanja teretom na terminalu kao i omogućiti vezivanje većih brodova.
  2. MULTI E project: Multiple urban and long distance transport initiative – Electric and CNG: Projekt vrijedan ukupno 13 milijuna EUR-a koji je Hrvatska prijavila sa partnerima iz Italije, Slovenije i Slovačke financira razvoj čistog transporta koji se temelji na alternativnim gorivima. Plan je ugradnja više standardnih AC / DC punjača za električna vozila, različite napojne snage, kao i nekoliko stanica za punjenje u Zagrebu, Rijeci, Šibeniku i Zadru.
  3. Implementacija sustava nadzora lokalnog zračnog prometa prijemnikom ADS-B-OUT funkcijom na DASH-8 i Airbus floti aviona Croatia Airlines: Projekt vrijedan 750 tisuća EUR-a koji za korisnika Croatia Airlines financira nabavku i nužnu implementaciju sustava nadzora lokalnog zračnog prometa prijemnikom ADS-B za Dash Q400 i Airbus flotu aviona u svrhu poboljšanja učinkovitosti letenja, sigurnosti, smanjenja zagađenja te optimizacije SESAR projekta.
  4. Implementacija SWIM (Y) rješenja i usklađivanje funkcionalnosti zajedničkog COOPANS upravljanja zračnim prometom s Pilot Common Project regulativom: Projekt vrijedan 592,5 milijuna EUR-a u kojem u okviru zajedničke prijave sudjeluje Hrvatska kontrola zračne plovidbe sa zračnim kontrolama drugih 25 članica EU a koji je usmjeren na usklađivanje funkcionalnosti zajedničkog COOPANS upravljanja zračnim prometom s Pilot Common Project regulativom.

Sa 4 odobrena projekta Hrvatska sada broji ukupno 36 projekata koji su prihvatljiva za financiranje preko CEF instrumenta a njihova ukupna vrijednost doseže vrijednost od oko 430 milijuna EUR-a.

Govoreći o ukupnim rezultatima na razini cijele EU, do sada su preko CEF Instrumenta  odobrena ukupno 641 prometna projekta u ukupnoj vrijednosti od 23 milijarde EUR.