Nastavak ulaganja u otoke – izgradnja i modernizacija luka na otoku Hvaru, Kaprije i Unije

Hvar, 26.10.2018.

Nakon današnje sjednice Vlade RH u gradu Hvaru, posvećene razvoju hrvatskih otoka, potpisano je niz ugovora i sporazuma te su uručene odluke, ugovori i rješenja više ministarstava, važni za razvoj otoka.

Među ostalima, ministar mora, prometa i infrastrukture g. Oleg Butković potpisao je tri važna ugovora i to Ugovor za  izgradnju trajektnog pristana u luci Kaprije,  Ugovor za dogradnju vanjskog veza Sućuraj te Ugovor o Sanaciji i produženju postojećeg pristana luke Unije – II. faza.

Ukupna vrijednost navedenih projekata iznosi 70,2 milijuna kuna od čega će se 66,7 milijuna kuna sufinancirati bespovratnim sredstvima iz EU. Većina aktivnosti vezana za pripremu projektne dokumentacije i radova na infrastrukturi navedenih luka je već započela dok se realizacija i dovršetak navedenih projekata u cijelosti očekuje do prosinca 2021.

Očekuje se kako će realizacija navedenih projekata zasigurno pozitivno utjecati na poboljšanje prometne povezanosti sa kopnom i većim gradovima na kopnu te će time poboljšati pristup otočnom stanovništvu radnom mjestu, obrazovanju, medicinskim i kulturnim sadržajima. Također, ne manje bitno, realizacija navedenih projekata će utjecati na smanjenje prometnog zagušenja i buke, te će unaprijediti prometnu sigurnost unutar otočnih središta i lučkog područja, poglavito za vrijeme turističke sezone.

Podsjećamo, do sada je, u okviru Poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa, dodijeljeno 99,8 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projekte ukupne vrijednosti gotovo 100 milijuna kuna. Navedenim sredstvima financirani su  projekti poput izgradnje trajektne luke Tkon, dogradnje luke Crikvenica te rekonstrukcije i dogradnje luke Cres.