Objavljen Poziv za sufinanciranje izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca – Sanaciju opasnog mjesta na državnoj cesti D57

2.2.2021.

Objavljen je Poziv za sufinanciranje izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca – Sanaciju opasnog mjesta na državnoj cesti D57 ukupne vrijednosti 106.300.000,00 kuna. Sredstvima iz Poziva sufinancira se uklanjanje opasnog mjesta (crne točke), izgradnjom obilaznice Apševaca i Lipovca. Poziv se provodi kao postupak izravne dodjele, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30. travnja 2021. godine.

Projekt izgradnje obilaznice Apševaca i Lipovca provest će se u Vukovarsko-srijemskoj županiji na području Općine Nijemci. Odnosi se na izgradnju prometnice kojom će se zaobići naselja Apševci i Lipovac, čime će se povećati sigurnost prometa sanacijom opasnog mjesta identificiranog na toj dionici. Također, ostvaruje se veza s čvorom Lipovac na autocesti A3 te se na taj način poboljšava regionalna i lokalna mobilnost. Izgradnja navedene obilaznice, kao dijela Srijemske transverzale, u dužini od 4,2 km uključuje izgradnju spojnih cesta i rekonstrukciju državne ceste D57 u zoni čvorišta te izgradnju spregnutog mosta preko rijeke Bosut.

Početak trase je u neposrednoj blizini čvorišta Apševci, koje se spojnom cestom spaja s državnom cestom D57. U zoni čvorišta izvest će se rekonstrukcija državne ceste D57 na potezu dugom 350 m. Glavna trasa u nastavku se pruža na jugoistok kroz poljoprivredno tlo, obilazeći naselje Apševce s istočne strane. U nastavku se pruža prema jugu kroz šumu „Uljara“ i prelazi preko rijeke Bosut spregnutim mostom duljine 148 m. Trasa se u čvorištu Lipovac križa u razini s lokalnom cestom LC 46052 te obilazi naselje Lipovac. Kraj trase nalazi se na uklapanju u izvedeni putni prijelaz „Lipovac“ koji je izgrađen u sklopu izgradnje čvorišta na autocesti A3.

Jedini mogući Prijavitelj na Poziv, temeljem Zakona o cestama, je tvrtka Hrvatske ceste d.o.o., zadužena za upravljanje, održavanje i izgradnju državnih cesta.

Više o ovom pozivu pročitajte na stranici strukturnih fondova.