Objavljen Poziv za sufinanciranje izgradnje podvožnjaka u Ulici sv. L.B.Mandića u Osijeku

11. svibnja 2021.

Objavljen je Poziv za sufinanciranje izgradnje podvožnjaka u Ulici sv. L.B.Mandića u Osijeku ukupne vrijednosti 93.100.000 kuna. Specifični cilj Poziva je izgradnja podvožnjaka u Ulici sv. L. B. Mandića u Osijeku čime će se ukloniti usko grlu gradskog i prigradskog prometa od velikog značaja i za javni promet te željeznički promet. Poziv se vodi kao postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30.09.2021. godine.

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru OPKK, Prioritetne osi 7. Povezanost i mobilnost, Specifičnog cilja 7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu, koji je usmjeren na poboljšanje javnog gradskog prijevoza, posebno održivim niskougljičnim mogućnostima. Opći cilj Poziva je razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Unaprijed definirani prijavitelj je Grad Osijek.

Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 50.000.000 kuna. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi do 93.100.000 kuna (sredstva Europske unije i sredstva Državnog proračuna).

Više o ovom pozivu pročitajte na središnjem portalu strukturnih fondova.