Objavljen Poziv za sufinanciranje osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza

22.9.2020.

Objavljen je Poziv za sufinanciranje osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza ukupne vrijednosti 175.765.000,00 kuna. Sredstvima iz Poziva osigurati će se i modernizirati 94 željezničko-cestovna prijelaza automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima, i osigurati 1 željezničko-pješački prijelaz. Poziv se provodi kao postupak izravne dodjele, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 30.11.2020. godine.

Provedbom projekta će se povećati razina sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima, odnosno na mjestima s visokom razinom mješovitog prometa u Republici Hrvatskoj.

Unaprijed definirani Prijavitelj je HŽ Infrastruktura d.o.o., budući da je temeljem Zakona o željeznici i Zakona o podjeli trgovačkog društva HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. zadaća upravljanja, održavanja i izgradnje željezničke infrastrukture pripala HŽ Infrastrukturi.

Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga.
Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15% osigurati će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Više o ovom pozivu pročitajte na stranici strukturnih fondova.