Objavljen poziv za ulaganje u modernizaciju tramvajske infrastrukture u Osijeku

20. studenog 2017.

Osnovna svrha ulaganja temeljem ovog Poziva je obnova postojeće infrastrukture tramvajske mreže (nove ispravljačke stanice, novi kilometri pruge i nove kontaktne mreže) kao prethodne faze pripreme za nabavku niskopodnih vozila – tramvaja čime će se podići razina usluge javnog gradskog prijevoza u gradu Osijeku što bi trebalo imati za krajnju posljedicu veći broj korisnika javnog gradskog prijevoza. Opći cilj ovog  Poziva je modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka kako bi se zadržala razina usluge javnog gradskog prijevoza grada Osijeka u skladu sa EU standardima po pitanju sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti osoba s invaliditetom te značajnom smanjenju negativnih CO2 emisija.

Projekt modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka će se financirati u iznosu od 100%  prihvatljivih troškova, pri čemu se 85%  financira iz Kohezijskog fonda. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele bespovratnih sredstava do krajnjeg roka za predaju projektnih prijava do 28.2.2018. Unaprijed definirani prijavitelj za ovaj Poziv je Gradski prijevoz putnika d.o.o. (GPP d.o.o.), Osijek. Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 215.000.000,00 kn što ujedno predstavlja maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu.

Investicija u modernizaciju tramvajske infrastrukture nužna je s obzirom na činjenicu da se od 2009. godine nije značajno ulagalo u infrastrukturu (mrežu tramvajskih linija) te je nužna kako bi se zadržala usluga javnog gradskog  prijevoza Grada Osijeka na nivou koji zahtijevaju EU standardi po pitanju: sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti osoba s invaliditetom te značajnom smanjenju negativnih CO2 emisija što u konačnici ima napredak u dijelu troškovno prihvatljivog, ali efikasnijeg i rentabilnijeg poslovanja tvrtke na dulji niz godina.

Više o ovom pozivu pročitajte na:http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1464

Poziv je zatvoren sa danom 24.11.2017.