Održana Početna konferencija projekta ‘Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske’

23.9.2021.

Početna konferencija projekta “Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske“, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, održana je online u četvrtak, 23. rujna 2021. godine. Projekt “Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske“, vrijedan 27.195.181,61 kn (s PDV-om), realizira se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kroz Prioritetnu os 7 – Povezanost i mobilnost s udjelom sufinanciranja od 23.115.904,36 kn (s PDV-om).

Konferenciju je pozdravnim govorom otvorila ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Duška Kunštek, a na samom početku konferencije prikazan je video o trenutnom stanju sustava obilježavanja vodnih putova na rijekama Dravi, Savi i Dunav.

O Projektu, pregledu aktivnosti i ciljeva sudionike konferencije izvijestio je član projektnog tima Danijel Đuđar, a zatim je uslijedila prezentacija o unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske koju je održao Miroslav Ištuk iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Konferencija je nastavljena prezentacijom o implementaciji EU direktiva i Akcijskih planova u cilju digitalizacije sustava obilježavanja unutarnje plovidbe koju je održao načelnik Sektora gospodarstva i plovidbenih poslova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Željko Sič.

Projekt “Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske” započeo je 20. ožujka 2020. godine s planiranim rokom završetka 31. prosincem 2023. godine, a svrha mu je povećati sigurnost plovidbe i učinkovitost sustava obilježavanja svih vodnih putova u Republici Hrvatskoj. Projektnim ulaganjem povećat će se efikasnost djelatnosti obilježavanja plovnih putova, kao i sigurnost plovidbe plovnim putovima i obim njihove operativnosti kroz brzu reakciju i povećanje vremena u kojem je plovni put ispravno obilježen kroz sljedeće aktivnosti:

  • ulaganje u novi sustav navigacije u okviru kojeg će se izvršiti nadogradnja postojećeg softvera kojemu će se dodati mogućnost nadzora AtoN-a i nabavku novih plovnih oznaka (plutača) s ugrađenim navigacijskim sustavom i solarnim lampama (tzv. AIS AtoN – Aids to Navigation) te dio njih sa senzorima dubine,
  • zamjenu dvaju plovila za obilježavanje plovnih putova na rijeci Savi (rkm 343 – rkm 475) i Dravi (rkm 0 – rkm 125,6) koja svojim kapacitetima i operativnim performansama ne zadovoljavaju rastuće potrebe za obilascima plovnog puta i osiguranjem sigurne plovidbe.

Modernizacija sustava obilježavanja plovnih putova jedan je od preduvjeta, ali i nužna posljedica povećanja količine teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima. Implementacijom projekta “Razvoj sustava obilježavanja vodnih putova Republike Hrvatske” posebice se očekuje značajan doprinos investicijskom prioritetu 7i – podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T u cilju povećanja teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima.

U skladu s Uputama za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru Kohezijskog fonda provedene su aktivnosti na vidljivosti Projekta, a trajna ploča s osnovnim informacijama o Projektu postavljena je na adresi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Vukovaru, Parobrodarska 5.

Linkovi:
Letak projekta (.pdf)
Video održane konferencije