Održana Početna konferencija projekta ‘Strateška dokumentacija razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028.’

23.7.2020.

Jučer, 22. srpnja 2020. godine, održana je online Početna konferencija projekta ‘Strateška dokumentacija razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028.’ u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Vrijednost projekta iznosi 11.356.728,00 HRK, od čega se 85% sredstava u iznosu od  9.653.218,80 HRK sufinancira iz Kohezijskog fonda. Preostali dio od 15% financira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sredstvima osiguranim u Državnom proračunu.

Pozdravnim govorom i uvodnim predstavljanjem projekta konferenciju je otvorio načelnik Sektora gospodarstva i plovidbenih poslova i voditelj tima Projekta, Željko Sić, dok su o detaljima realizacije Projekta govorile predstavnice tvrtki izrađivača Strateške dokumentacije, Tea Križan iz tvrtke Ernst & Young i Božica Šorgić iz tvrtke OIKON iz Zagreba.

Projekt ‘Izrada Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028. godine’ ima za cilj izradu Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina, Strateške procjene utjecaja na okoliš, Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje od deset godina te Reviziju pojedinačnih Master planova luka Vukovar, Osijek i Slavonski Brod. Izradom strateške dokumentacije postići će se usklađivanje strateških dokumenata na svim razinama za desetogodišnje razdoblje.

Izrada Strategije i Srednjoročnog plana preduvjet je za primjenu administrativnih i pravnih mjera za funkcioniranje prometnog sustava, posebice sustava unutarnjih plovnih putova u okviru međunarodnih prometnih pravaca, nesmetani rad i daljnji razvoj luka i pristaništa, organizaciju službe sigurnosti i nadzora plovidbe, tehničko održavanje plovnih putova, rad i razvoj lučkih uprava te ostalih dionika u unutarnjoj plovidbi, ostvarivanje ekološke i društvene održivosti sustava unutarnjih plovnih putova, kao i detaljnu razradu ciljeva i mjera definiranih važećom Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske.

Izradom Strateške procjene utjecaja na okoliš utvrdit će se utjecaj Strategije razvitka riječnog prometa Republike Hrvatske na sastavnice okoliša, analizirat će se karakter tih utjecaja te će se propisati mjere sprječavanja i smanjenja mogućih negativnih utjecaja na okoliš.

Master planovi luka osnovni su dokumenti koji određuju prometne i gospodarske uvjete luka i prometnih pravaca, hidrauličke modele, idejna rješenja luka, geotehničke uvjete, izvodljivost projekta s analizama troškova i koristi te strateške procjene ili studije utjecaja na okoliš planiranih zahvata.