Održana početna konferencija za projekt pripreme dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar

VUKOVAR, 15.12.2021.

Lučka uprava Vukovar održala je u srijedu, 15. prosinca 2021. godine, u prostorima Gradskog muzeja Vukovar početnu konferenciju u sklopu projekta ‘Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar’. Na Konferenciji su sudjelovali ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Duška Kunštek, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Franjo Orešković i predstavnik Grada Vukovara, vršiteljica dužnosti ravnateljice Lučke uprave Vukovar Iva Horvat i predsjednik Uprave IGH d.d. Robert Petrosian.

U sklopu održane Konferencije potpisan je ugovor koji Vukovaru u budućnosti donosi investiciju vrijednu više desetaka milijuna eura. Ugovor vrijedan 7,4 milijuna kuna odnosi se na projekt ‘Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar’, a faza izgradnje planira se nakon ishođenja akata za gradnju u sljedećem programskom razdoblju. Udio sufinanciranja projekta iz EU proračuna iznosi 6,3 milijuna kuna, dok se ostatak od 1,1 milijun kuna financira iz Državnog proračuna.

“Veselim se što smo se okupili u Vukovaru kako bi pridali važnost projektu Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar’. Lučka uprava Vukovar je prepoznala  potrebu za proširenjem kapaciteta luke. Sama priprema dokumentacije za realizaciju projekta uključuje opsežnu izradu geodetskih i geomehaničkih podloga, studiju utjecaja na okoliš, idejni projekt te u konačnici glavni projekt koji će rezultirati izgradnjom vertikalne obale u luci Vukovar te uvelike proširiti kapacitete luke Vukovar.”, izjavila je ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe Duška Kunštek naglasivši kako se radi o jednom od strateški važnih projekata za Slavoniju jer je riječ o znatnim ulaganjima u lučku infrastrukturu, transport i digitalizaciju.

“Luka Vukovar ima iznimnu važnost s obzirom na to da se nalazi na Dunavu i dio je koridora koji je spona s podunavskim klasterom. Budući da Hrvatska prometno gravitira i Jadranu i Podunavlju, investira se u riječne, kao i u morske luke. Strateški nam je prioritet prometno povezivanje istoka i zapada, što utječe na gospodarski razvoj Slavonije.”, istaknula je ravnateljica Kunštek podsjetivši da je projekt dio programa CEF, Instrumenta za povezivanje Europe osnovanog za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture iz kojeg države članice, osim iz postojećih Strukturnih i Kohezijskog fonda, mogu financirati projekte na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže (TEN-T).

Vršiteljica dužnosti ravnateljice Lučke uprave Vukovar Iva Horvat pozdravila je sve prisutne i izrazila zadovoljstvo potpisivanjem ugovora kojim će se započeti s aktivnostima usmjerenim na modernizaciju lučke infrastrukture, uređenje neuređenog dijela obale u luci Vukovar, izgradnju nove željezničke, cestovne i komunalne infrastrukture te pripadajućih manipulativnih i skladišnih površina. “Realizacijom ovog projekta lučka usluga postat će efikasnija, kvalitetnija, a luka Vukovar konkurentnija.”, naglasila je vršiteljica dužnosti ravnateljice Horvat te zahvalila svima koji su pomogli u pripremi projekta, posebno istaknuvši Upravu unutarnje plovidbe Ministarstva mora prometa i infrastrukture.

Vršiteljica dužnosti ravnateljice Horvat nadalje je naglasila kako potpisivanjem ugovora započinje izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, kao i dokumenata vezanih uz zaštitu okoliša i sve prateće dokumentacije. ”Vrijednost potpisanog ugovora je 7,4 milijuna kuna, rok za provedbu je 24 mjeseca, dok bi ishod ugovora trebale biti sve dozvole potrebne za gradnju, a potom slijedi apliciranje na fondove EU-a za samu izgradnju, odnosno radove na terenu.”, istaknula je vršiteljica dužnosti ravnateljice Horvat.

”Izuzetna mi je čast biti ovdje u Vukovaru, gradu koji jako puno znači za Republiku Hrvatsku. Posebno je zadovoljstvo što IGH d.d. ovim putem može doprinijeti razvoju lučke infrastrukture u Vukovaru. Radili smo na više projekata u Vukovaru, a ovaj projekt još je jedan u nizu kojeg ćemo realizirati. Hvala još jednom svima i nadamo se dobroj suradnji.”, izjavio je predsjednik Uprave IGH d.d. Robert Petrosian.

Projekt ‘Priprema projektne dokumentacije za izgradnju vertikalne obale u luci Vukovar’ dio je šireg projekta razvoja riječne luke Vukovar na osnovnoj mreži na koridoru Rajna-Dunav, a njegovom realizacijom nadogradit će se obalna lučka infrastruktura i lučke veze s osnovnom željezničkom i cestovnom mrežom. Glavni cilj projekta je priprema tehničke dokumentacije, uključujući i ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju 300 metara nove vertikalne obale s pripadajućim kolosijecima te spojem na postojeću željezničku infrastrukturu, na dijelu na kojem obala nije bila izgrađena. Projektom će se spriječiti štetno djelovanje visokih voda na lučkom području, a trenutačno neiskorišteni prostor neposredno uz obalu stavit će se u funkciju luke, čime će se povećati kapacitet i konkurentnost luke Vukovar.