Održane početne konferencije projekata ‘Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu na 1314 rkm’ i ‘Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina od 1321 do 1325 rkm’

VUKOVAR, 12.11.2021.

Početne konferencije projekata “Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina od 1321 do 1325 rkm” i „Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm“ održane su, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u petak, 12. studenog 2021. godine u dvorani Gradskog muzeja Vukovar. Projekti “Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina od 1321 do 1325 rkm“, vrijedan 43.597.955,03 kn (s PDV-om) i „Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm“ vrijedan 48.217.217,21 kn (s PDV-om) realiziraju se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kroz Prioritetnu os 7 – Povezanost i mobilnost s udjelom EU sufinanciranja od 85 posto.

Konferenciju projekta “Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina od 1321 do 1325 rkm” pozdravnim je govorom otvorio Miroslav Ištuk iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a okupljenima se potom, kao predstavnik lokalne samouprave, obratio dogradonačelnik Grada Vukovara Filip Sušac. Zrinko Zvocak iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture održao je prezentaciju o projektu, dok je prezentaciju o unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske održao Andrija Spaić, također iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Projekt je započeo 2. listopada 2020. godine, a planirani rok završetka je 31. prosinca 2023. godine. Svrha projekta je povećanje stupnja sigurnosti plovidbe na predmetnoj dionici rijeke Dunav koja je ocijenjena kritičnom za plovidbu putem izgradnje tri vodne građevine, dva  tzv. “T-pera” i jedne uzdužne građevine. Ujedno, projektom će se umanjiti negativni morfološki trendovi na desnoj obali ove dionice Dunava, konkretno proces erozije na približno 1322 rkm kod mjesta Sotin, gdje ti procesi imaju direktan utjecaj na urušavanje obale te širenje riječnog korita čime se smanjuje dubina plovnog puta.

Konferenciju projekta “Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm” otvorio je Željko Sić, načelnik Sektora gospodarstva i plovidbenih poslova u Upravi unutarnje plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a okupljenima su se obratili i Tanja Cirba, načelnica općine Lovas, na čijem se području projekt odvija, te dožupan Vukovarsko-srijemske županije Franjo Orešković. O projektu, pregledu aktivnosti i ciljeva sudionike konferencije uz prezentaciju o samom projektu izvijestio je Zrinko Zvocak, voditelj jedinice za praćenje projekta, nakon čega je prezentaciju pod nazivom „Monitoring hidroloških, hidrauličkih i morfoloških karakteristika rijeke Dunav te inventarizacija sastavnica bio-raznolikosti na zajedničkom hrvatsko-srpskom sektoru rijeke Dunav“ održao Danijel Đuđar.

Projekt “Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu na 1314 rkm” započeo je 2. listopada 2020. godine, a planirani rok završetka je 31. prosinca 2023. godine. Svrha projekta je povećati sigurnost plovidbe Dunavom izgradnjom zimovnika za do 23 plovila standardnih dimenzija 76,5 m x 11,4 m koji se mogu skloniti u zaštićeni akvatorij zimovnika u slučaju pojave leda ili neke druge iznimne situacije zbog čega dolazi do prekida plovidbe. Izgradnja zimovnika obuhvaća izgradnju obalnih građevina, privezne opreme, pomoćnih građevina i uređenje akvatorija.