Postignut dogovor o Prijedlogu Uredbe o Instrumentu za povezivanje Europe (CEF)

Dogovor između Vijeća EU i Europskog parlamenta o Prijedlogu Uredbe o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) postignut je 11. ožujka 2021. godine, a Uredbom se uspostavlja pravna osnova za nastavak korištenja programa CEF i za vrijeme novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Programom CEF nastavit će se financirati ključni projekti u području prometne, energetske i digitalne infrastrukture unutar transeuropske mreže.

Ukupan proračun za razdoblje od 2021. do 2027. godine iznosi 33,71 milijardi eura, što je preko 3 milijarde eura više u odnosu na proteklo sedmogodišnje financijsko razdoblje. Proračun je podijeljen na tri dijela: za sektor prometa predviđeno je 25,81 milijardi eura (uključujući 11,29 milijardi eura za kohezijske zemlje), za energetski sektor 5,84 milijardi eura i za digitalni sektor 2,06 milijarde eura.

U području prometa CEF-om će se podupirati ulaganja u razvoj i modernizaciju željezničke, cestovne i pomorske infrastrukture te infrastrukture zračnog prometa i unutarnjih plovnih putova, čime će se doprinijeti ekonomskom rastu, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar EU, kao i održivoj i sigurnoj mobilnosti. Daljnji razvoj transeuropske prometne mreže (TEN-T) imat će prioritet, s posebnim naglaskom na prekogranične projekte koji imaju dodanu vrijednost za EU (projekti koji uklanjaju uska grla i uspostavljaju veze koje nedostaju).

Značajna novost u novoj CEF Uredbi je pojam vojne mobilnosti, tj. uvođenje financiranja prometne infrastrukturne mreže radi poboljšanja vojne mobilnosti unutar EU, čiji je cilj postići da dio infrastrukture bude prikladan za dvojnu namjenu, odnosno da ispunjava i civilne i vojne potrebe. Za vojnu mobilnost predviđen je zaseban proračun u okviru prometnog u iznosu od 1,69 milijardi eura.

Bitno je za naglasiti kako je maksimalna stopa financiranja od 85% prihvatljivih troškova za kohezijske države ostala nepromijenjena za novo programsko razdoblje, kao i nastavak tehničke pomoći državama članicama (s posebnim naglaskom na kohezijske države članice), koju države članice mogu koristiti u svrhu aktivnosti vezanih za CEF.

Formalno usvajanje i stupanje na snagu navedene Uredbe očekuje se tijekom travnja, a primjenjivat će se retroaktivno od 1. siječnja 2021. godine.