Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa

Svrha realizacije ovog Ugovora je izraditi Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa u svrhu potpore Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Agenciji za obalni linijski pomorski promet koji su identificirani kao krajnji korisnici projekta pri donošenju i provedbi strateških odluka u području obalnog linijskog pomorskog prometa u razdoblju do 2030. godine.

Projektom se želi doprinijeti i održivom razvoju otoka kroz razvoj socijalno održivog, ekonomičnog i efikasnog sustava javno obalnog linijskog pomorskog prijevoza Republike Hrvatske. Navedeno se odnosi ponajprije na unaprjeđenje usluga u vidu povećane sigurnosti, redovitosti, pouzdanosti i udobnosti pomorskog putničkog prijevoza uz kvalitetnu koordinaciju s lokalnim i kopnenim javnim prijevozom te povećanje isplativosti državnih potpora su ključna pitanja u okviru ove problematike. Nacionalni plan će služiti kao podloga provedbe mjera za povezivanje otoka te u pripremi projekata u okviru specifičnog cilja 7ii1 Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka stanovnicima.

Izrada Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa uključuje slijedeće aktivnosti: • Pravni, tehnološki i planski okvir obalnog linijskog prometa u Republici Hrvatskoj
• Analiza stanja sustava obalnog linijskog pomorskog prometa na nacionalnoj razini
• Analiza stanja brodovlja u sustavu obalnog linijskog pomorskog prometa
• Analiza postojeće lučke infrastrukture morskih luka
• Utjecaj obalnog linijskog pomorskog prometa na životni standard i gospodarske pokazatelje Republike Hrvatske
• Model upravljanja i financiranja budućim sustavom obalnog linijskog pomorskog prometa u razdoblju do 2030. Godine
• usuglašavanje Modela upravljanja sa propisima o državnim potporama
• revizija sustava linija, njihove učestalosti i kapaciteta obalnog linijskog prometa RH
• definiranje prioriteta razvoja (mjera) i projekata obalnog linijskog prometa RH

Korisnik ovog Ugovora je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture točnije Uprava pomorstva a iznos javnih (bespovratnih ) sredstava dodijeljenih projektu je 5.569.694,71 kuna.