Potpisan ugovor za financiranje II faze projekta Izgradnja zaobilaznice grada Vodica

Objava rezultata faziranog projekta iz OPKK 2014. – 2020.

Naziv korisnika: Hrvatske ceste d.o.o.

Naziv projekta: Izgradnja zaobilaznice grada Vodica – 2. faza, KK.07.1.1.02.0001

Iznos javnih sredstava (bespovratna sredstva) dodijeljenih projektu: 52.964.460,52 HRK

Stopa sufinanciranja (intenzitet potpore): 100%

Kratki opis projekta: Cilj projekta Izgradnja zaobilaznice grada Vodica je poboljšati regionalnu dostupnost grada Vodica i pristupačnost otoka Prvića,  te skratiti vrijeme putovanja te povećati sigurnost prometovanja za tranzitni i lokalni promet. Projektom će se izgraditi zaobilaznica duljine 5,14 km, te je podijeljen u dvije faze, odnosno sufinancira se iz dva operativna programa (Operativni program Promet 2007.-2013. i Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.).