Potpisan Ugovor za izradu Masterplana Sisačko-moslavačke županije s kojim ukupna bespovratna EU sredstva svih ugovorenih prometnih masterplanova iznose 53 milijuna kuna

Ministar Oleg Butković, župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić i ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric, danas su potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu Masterplana prometnog razvoja Sisačko – moslavačke županije.
Ugovorom vrijednim 7 milijuna kuna koji se sufinancira sa 85% bespovratnih sredstava iz fondova EU, omogućit će se izrada regionalnog strateškog dokumenta iz područja prometa, kako bi se osnažio razvojni potencijal i osigurali preduvjeti za održivi razvoj lokalne i regionalne mobilnosti.
Navedeni Masterplan prometnog razvoja bit će osnova za daljnji razvoj i planiranje prometnih projekata u Sisačko-moslavačkoj županiji, usmjerenih na unaprjeđenje infrastrukture, poboljšanje povezanosti, povećanje dostupnosti i sigurnosti, s obzirom da će se kroz potpisani Ugovor, provesti analiza postojećih i budućih prometnih potreba gradova i općina na području Sisačko – moslavačke županije te definirati ciljevi i mjere, koji će poslužiti za pokretanje razvojnih i infrastrukturnih prometnih projekata.

Potpisivanjem ovog Ugovora ukupna vrijednost svih ugovorenih masterplanova iznose 67 milijuna kuna dok od tog iznosa bespovratna EU sredstva iznose 53 milijuna kuna.

Ugovoreni masterplanovi iz Operativnog programa Konkuretnost i kohezija 2014.-2020:

1. Izrada prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Hrvatska, Virovitičko-podravska županija
2. Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, Primorsko-goranska županija
3. Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija , Grad Zadar
4. Masterplan prometnog razvitka funkcionalne regije Srednja Dalmacija i strateška procjena utjecaja masterplana/programa na okoliš, Splitsko-dalmatinska županija
5. Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – 1. i 2. faza
6. Izrada Masterplana prometnog razvoja Sisačko – moslavačke županije – funkcionalna regija Središnja Hrvatska
7. Masterplan prometnog sustava Bjelovarsko – bilogorske županije

Ulaganja u izradu navedenih masterplanova imat će višestruke pozitivne efekte na razvoj prometnog sektora u Hrvatskoj, prvenstveno kao instrument jačanja konkurentnosti gospodarstva, a posljedično i poboljšanja kvalitete života stanovnika.