Potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za dva projekta riječnog prometa

U četvrtak, 1. listopada stupili su na snagu Ugovori za projekte „Uređenje vodnog puta na rijeci Dunav kod Sotina“ i „Izgradnja međunarodnog zimovnika na Dunavu u Opatovcu“ kojima je za realizaciju ovih projekata osigurano 91,8 milijuna kuna, od čega oko 78 milijuna kuna EU sredstava, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Ugovore su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Tomislav Petric i pomoćnica ministra u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Duška Kunštek.

Projektom uređenja vodnog puta kod Sotina vrijednim 43,6 milijuna kuna izgradit će se vodne građevine, točnije obalo-utvrda i dva T-pera, koje će kontrolom protoka vode spriječiti širenje riječnog korita, osiguravajući povoljne uvjete za plovidbu. Uspješnom provedbom projekta zaustavit će se potkopavanje ruševne desne obale Dunava i spriječiti crni scenarij urušavanja lesne stijene, što bi ugrozilo naselje Sotin s mjesnom crkvom, a potencijalno i arheološko nalazište starog rimskog naselja. Projekt se sufinancira s nešto više od 37 milijuna kuna iz Kohezijskog fonda Europske unije, te više od 6,5 milijuna kuna iz Državnog proračuna.

Istovremeno, u rukavcu Dunava između Opatovačke ade i naselja Opatovac planira se izgradnja prvog hrvatskog zimovnika koji će omogućiti pristajanje i boravak brodova u vrijeme kad plovidba Dunavom nije moguća, primjerice za vrijeme pojave tzv. ledostaja ili ledohoda. Provedbom projektnih aktivnosti formirao bi se akvatorij zimovnika minimalne dubine 2,5 m, širine plovnog puta 40 m te okretišta od 150 m, kao i sam zimovnik za privez 23 plovila standardnih dimenzija 76,5 x 11,4 m, odnosno obaloutvrda u dužini od 700 m. Troškovi projekta iznose oko 48,2 milijuna kuna, a udio njihova sufinanciranja iz Kohezijskog fonda iznosi gotovo 41 milijun kuna. Preostali troškovi financiraju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Nositelj projekata je Uprava unutarnje plovidbe, ustrojstvena jedinica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ugovorima su uređenje vodnog puta kod Sotina i izgradnja zimovnika u Opatovcu, a time i završetak provedbe oba projekta, predviđeni najkasnije do konca 2023. godine.