KAKO PRIJAVITI PROJEKTE

Kako prijaviti projekte

1. Korak – Ispunjavanje Inicijalnog obrasca
Projekti za sufinanciranje iz fondova EU kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” prijavljuju se putem inicijalnih obrazaca koji se dostavljaju u nadležnu upravu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, sektorskom koordinatoru.

Nakon pregleda inicijalnog obrasca i potvrde da je projekt usklađen sa strateškim dokumentima sektora te prethodne ovjere, sektorski koordinator ih dostavlja u Upravu za EU fondove i strateško planiranje gdje se pohranjuju u bazu podataka.

2. Korak – Ispunjavanje Sažetka projekta
Projekti koji su prošli selekciju i nalaze se u bazi podataka ispunjavaju i obrazac za sažetak projekta, koji služi kao svojevrsni alat za prvu procjenu projekta. Sažetak projekta izrađen je na način da slijedi logiku aplikacijskog obrasca (obrasca za konačnu prijavu projekta, bilo Europskoj komisiji bilo nacionalnom tijelu) te se njegovom izradom ubrzavaju procedure jer jasno pokazuje do koje je mjere projekt utemeljen u strateškim ciljevima Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” i usklađen s prometnim politikama EU.

Sažetak projekta ujedno pomaže krajnjim korisnicima jer im pokazuje potencijale koje ima njihov projekt, odnosno, ukazuje na to kolika je vjerojatnost da projekt bude izabran za sufinanciranje, dokazuje njegovu zrelost za provedbu, ali ne samo tehničku, već i stratešku, financijsku i sl. Sažetak projekta također pokazuje do koje mjere projekt odgovara na neka ‘horizontalna’ pitanja relevantna za EU prometnu politiku.

Obrazac za sažetak projekta dizajniran je u suradnji s članovima JASPERS tima i tima tehničke pomoći.

Fiche – UPUTE rev 1 napomene
Fiche – MPPI 228 09 2012 Verzija 3

3.Korak – Objavljivanje poziva na dostavu projektnih prijedloga
Nakon odabira projekta iz baze podataka, a sukladno utvrđenim kriterijima, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na određenu vrstu prijavitelja, utvrđenih Operativnim programom i unaprijed definira tko se može prijaviti na taj poziv.

Svi pozivi na dostavu projektnih prijedloga objavljuju se na središnjoj internetskoj stranici o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr u rubrici Natječaji.