Promet eufondovi

ŠTO MI RADIMO

O nama

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih
EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020.
Uprava za EU fondove i strateško planiranje kao nadležno tijelo unutar MMPI-a je
Posredničko tijelo za razvoj i provedbu projekata tematskog cilja 7. – Povezanost i mobilnost
operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“ (OPKK), koji je jedan od ključnih
programa koji nam omogućuje ulaganja u prometnu infrastrukturu kroz korištenje EU
fondova.
Funkcija Uprave za EU fondove i strateško planiranje je priprema projekata svih prometnih
sektora: željezničkog, cestovnog, pomorskog, riječnog i zračnog, te sukladno strateškim
ciljevima EU prometne politike, priprema razvojnih projekata iz segmenta gradsko-
prigradskih, javnih i integriranih prometnih sustava.
U 2014.-2020. za prometne projekte je na raspolaganju 1,260 milijardi eura, od čega 400
milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 860 milijuna eura iz Kohezijskog fonda.
Osim aktivnosti vezanih uz provedbu Operativnog programa „Konkretnost i kohezija“
Uprava za EU fondove i strateško planiranje MMPI-a je nadležno tijelo i za koordinaciju i
upravljanje financijskim Instrumentom za povezivanje Europe-CEF. CEF je financijski
instrument osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće
prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, iz kojeg države članice, osim iz
postojećeg Strukturnog i Kohezijskog fonda, mogu financirati projekte na devet koridora
Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže (TEN-T).
Osim navedenih funkcija, MMPI kroz Upravu za EU fondove i strateško planiranje provodi
aktivnosti vezane za završeni Operativni program Promet 2007.-2013. za koji je imao funkciju
Upravljačkog tijela. S obzirom da je u postupku zatvaranje navedenog programa trenutne
aktivnosti se odnose na kontrolu završetka programskog razdoblja i provedbe projekata od
kojih su određeni prešli u novo programsko razdoblje.