Promet eufondovi

ŠTO MI RADIMO

Projekti

Glavni projekti u provedbi prema Specifičnim ciljevima Prioritetne osi 7. Povezanost i mobilnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2017.:

 

1.Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom

2. Izgradnja zaobilaznice grada Vodica – 2. faza

3. Most Čiovo sa spojnim cestama II faza

4. Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek

5. Razvoj Zračne luke Dubrovnik

6. Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno

7. Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo -Križevci

8. Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)

POZIVI ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

 

  1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza

2. Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

Instrument za povezivanje Europe (CEF)

 

Izvješće o 3. CEF pozivu (CEF 2016 Call)