Promet eufondovi

ŠTO MI RADIMO

Tehnička pomoć

Ova prioritetna os usmjerena je na jačanje sustava provedbe Operativnog programa (Sektora za fondove EU kao Upravljačkog tijela i ostalih tijela uključenih u provedbu Operativnog programa Promet, kao i potencijalnih korisnika), poboljšanje administrativnih sposobnosti ustanova koje sudjeluju u procesu upravljanja operativnim programom, na povećavanje razine znanja i institucionalnih kapaciteta potencijalnih korisnika programa te na osiguravanje strateške osnove za razvoj sektora prometa.

Aktivnosti unutar ove prioritetne osi pokrivaju tri područja za čije se usluge mogu angažirati stručnjaci, konzultanti, predavači, savjetnici i ostali, putem ugovora o pružanju usluga radi transfera znanja i vještina te razvoja i jačanja institucija:

Potpora upravljanju Operativnog programa podrazumijeva aktivnosti kojima se podržava Upravljačko tijelo i njegove partnere u provedbi aktivnosti vezanih uz odredbe Uredbi Europske unije (analize, ex-ante i kontinuirane evaluacije, provedba sustava kontrole praćenja, informiranje i promidžba, revizije postojećeg Operativnog programa i pomoć u pripremi sljedećeg, identifikacija, ocjenjivanje i odabir projekata, financijsko upravljanje i sl.)
Jačanje kapaciteta Upravljačkog tijela i potencijalnih korisnika podrazumijeva neprekidni postupak obrazovanja i osposobljavanja u svim područjima interesa vezanim uz upravljanje Operativnim programom i projektima.
Priprema strateških dokumenata vezanih uz promet – aktivnosti u ovom ključnom području uključuju pripremu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske s povezanim Prometnim modelom te aktivnosti pripreme sektorskih strateških dokumenata za cestovni, pomorski, zračni i sektor gradsko-prigradske i regionalne mobilnosti.