Fokusirani smo na

Unaprjeđenje luka i dostupnosti otoka

Ukupna duljina morske obalne crte iznosi 5835,3 km što je čini trećom po duljini u Sredozemlju a koeficijent razvedenosti hrvatskog dijela jadranske obale iznosi 11,1, što svrstava hrvatsku obalu među najrazvedenije na svijetu. Duž obale ima 78 otoka, 524 otočića, 642 hridi i grebena, pa se Hrvatska opravdano naziva „zemljom tisuću otoka“.
Republika Hrvatska ima 6 luka otvorenih za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za RH u gradovima: Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik te 22 luke od županijskog značaja.
Jedan od glavnih ciljeva ulaganja u predstojećem razdoblju predstavlja ulaganje u integraciju hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.
Cilj je postupno pružati otocima održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.
Stoga je u 2017. godini donesen Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2020.(PDP). Temeljem ovog Programa dodjeljivati će se potpore za ulaganja u projekte s ciljem integracije hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i svladavanja ključne prepreke za lokalni gospodarski rast odnosno otocima postupno pružati održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine i time poboljšati dostupnost zapošljavanja,
obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama u skladu sa Specifičnim ciljem 7ii1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Slijedom donesenog PDP objavljen je i aktualni Poziv za sufinanciranje unapređenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa ukupne vrijednosti 176,5 milijuna kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka dodjele do 31.12.2018 ili do iskorištenja bespovratnih raspoloživih sredstava koja mogu iznositi do najviše 85%, dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od najmanje 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Unaprijed definirani prijavitelji su luke otvorene za javni promet od županijskog i lokalnog značaja tj. ukupno 28 projekata koji su definirani sukladno prethodnoj analizi i Investicijskom planu razvoja luka otvorenih za javni promet.