Fokusirani smo na

Razvoj unutarnje plovidbe

Ukupna duljina unutarnjih vodnih putova u Republici Hrvatskoj od 1.016,80 km i povoljan zemljopisni položaj u srcu Europe, predstavlja značajan potencijal budući da su unutarnji vodni putovi najisplativiji i siguran način prijevoza u usporedbi s drugim vrstama.

Međutim, zbog različitih uvjeta plovidbe, tehničke zastarjelosti i podkapacitiranosti, hrvatski sustav luka na unutarnjim plovnim putovima nedovoljno je iskorišten i obilježava ga neuravnotežena potražnja za prijevozom robe na rijekama Savi i Dunavu. Stoga je cilj poboljšati i obnoviti sustav unutarnje plovidbe u Hrvatskoj kako bi ga učinili privlačnijim i konkurentnijim u usporedbi s drugim oblicima prijevoza.

To podrazumijeva modernizaciju osnovne lučke infrastrukture, jačanje sustava sigurnosti i nadzora u lučkom području, povezivanje luka s glavnim cestovnim i željezničkim koridorima kako bi se ostvarila bolja integracija s gospodarskim zaleđem i stvorili preduvjeti za razvoj intermodalnog prometa, obnovu plovnog puta rijeke Save i usklađivanje s Direktivom o riječnom informacijskom sustavu (RIS).

Hrvatsko pristupanje Europskoj uniji otvorilo je dodatne mogućnosti za poboljšanje prometa na unutarnjim vodnim putovima Hrvatske, koja ima 601,2 km integriranih u europsku mrežu unutarnjih vodnih putova međunarodne važnosti. Unutarnji vodni putovi Dunavskog sliva u RH dio su TEN-T koridora Rajna-Dunav, a luke Vukovar i Slavonski Brod klasificirane kao luke osnovne TEN-T mreže, Osijek i Sisak kao luke sveobuhvatne TEN-T mreže.

Kroz razvoj i provedbu projekata sufinanciranih iz fondova EU očekuje se:

  • poboljšanje plovnosti i sigurnosti unutarnjih vodnih putova,
  • stvaranje liste zrelih projekata za buduće programsko razdoblje,
  • unaprjeđenje sustava za kontrolu prometa i sigurnosti hrvatske mreže unutarnjih vodnih putova primjenom informacijskog sustava za rijeku Savu (Riječni informacijski sustav),
  • priprema projekta s ciljem povećanja kategorije plovnosti međunarodnog plovnog puta rijeke Save, koji je trenutno niže kategorije od one koja se zahtijeva,
  • priprema projektne dokumentacije s ciljem modernizacije i rekonstrukcije lučke infrastrukture u lukama Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak te infrastrukture unutarnjih vodnih putova.